Usluge

ŠTA NUDIMO ?

 

NOVA TRŽIŠTA, FINANSIRANjE PROFITABILNIH PROJEKATA,

POSLOVNO SAVETOVANjE I EDUKACIJU U POSLOVANjU

Konsultantske usluge

Naši stručni tim svojim klijentima pruža konsultantske usluge, u cilju povećanja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja. Pored savetodavne uloge našeg tima, nudimo i usluge nadzora poslovnih operacija shodno potrebama.

Marketing strategija

Bez odgovarajuće strategije na visokoj konkurentnosti današnjeg tržišta, kompanije često imaju veliki pad produktivnosti. Naš visoko kvalifikovan kadar je spreman da pomogne klijentima u pravilnom pozicioniranju na tržištu, kao i u definisanju poslovne strategije.

Tržišta

Obezbeđujemo kvalitetan ulazak na tržišta, strateško povezivanje, projektno finansiranje zainteresovanih investitora i praćenje kompanija u njihovom razvoju na novim tržištima.

Investiciono planiranje

Dugogodišnja prisutnost na različitim tržištima, pod izuzetno teškim uslovima, našim stručnjacima je omogućila visoka znanja i iskustvo pri odabiru pravih investicija sa što manjom stopom rizika.

Razvoj projekata

Živeći u doba tehnološke revolucije, nudimo savetovanje i nadzor na razvoju projekata vezanih za savremenu tehnologiju, kao i povezivanje sa našim globalnim partnerima u cilju realizacije i finansiranja.

Finansijska analiza

„Pravilno vođenje finansija direktno utiče na povećanje profitabilnosti, a takođe omogućava organizacijama da na duži rok kreiraju svoju strategiju, time preporučujemo detaljnu i temeljnu finansijsku analizu.“

Edukacija

Pružamo usluge savetovanja kompanija u obuci njihovog osoblja, nudeći kompletnu edukaciju od seminara i kurseva, pa sve do dobijanja međunarodnih licenci.